ΣΠΟΥΔΕΣ

Το 1985, αποφοίτησε από το Α΄ Λύκειο Αρσακείου Ψυχικού.

Το 1991, αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Λίαν Καλώς». Η διπλωματική της εργασία είχε θέμα “Συμβολή στη Γεωλογική δομή της Δ. Θεσσαλίας με βάση την επεξεργασία αερομαγνητικών δεδομένων”. Η ερμηνεία των αερομαγνητικών χαρτών, έγινε με χρήση Η/Υ στο Ι.Γ.Μ.Ε. και στηρίχθηκε στην ανάλυση μέσω βάσης δεδομένων και στην παρουσίαση των πιθανότερων μοντέλων για τους γεωλογικούς σχηματισμούς που δομούν την περιοχή που μελετήθηκε. Η εργασία της αυτή βαθμολογήθηκε με “Άριστα” (10).

Το 2000, παρουσίασε τη Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο «Οι Γεωπεριβαλλοντικές συνθήκες του Λεκανοπεδίου Αθηνών με χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», η οποία βαθμολογήθηκε με “Άριστα” (10). Η εκπόνηση της Διατριβής πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιβλέποντα τον Καθηγητή Δρ. Γ.Π. Μιγκίρο.

Το 2016, παρουσίασε τη Μεταπτυχιακή της Διατριβή με τίτλο «Ανάπτυξη σύγχρονων διαδικτυακών – διαδραστικών εφαρμογών μέσω WebGIS, για την επεξεργασία και χαρτογραφική απεικόνιση γεωπεριβαλλοντικών πληροφοριών και δεδομένων υπαίθρου σε πραγματικό χρόνο, με σκοπό την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών» (138 σελ.) η οποία βαθμολογήθηκε με «Άριστα (10)». Η εκπόνηση της Διατριβής πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πρόληψη και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών» του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Εμμανουήλ Βασιλάκη. Ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές της σπουδές της με βαθμό «Άριστα» (9,8).

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Πολύ καλά Αγγλικά (First Certificate in English/University of Cambridge).

Καλά Γαλλικά (Supérieur II/Inst. Français d’ Athènes)

ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Χρήση και διδακτική εμπειρία ηλεκτρονικών υπολογιστών σε DOS και WINDOWS λειτουργικό σύστημα για προγράμματα επεξεργασίας και παρουσίασης κειμένου, στατιστικής επεξεργασίας, βάσεων δεδομένων και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Microsoft Office, Rockware, Dbase, Arc/Info, ArcView, κλπ.).

Χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων Γεωφυσικής που χρησιμοποιούνται στο ΙΓΜΕ.

background-vert
background-vert

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Το 1991, παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιου Αθηνών σεμινάριο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΟΚ, με τίτλο “Γεωλογία ιζηματογενών αποθέσεων και ορυκτών πρώτων υλών”, στο τέλος του οποίου παρέδωσα εργασία με τίτλο “Στρωματογραφία θυελλωδών αποθέσεων και η σημασία της καταγραφής τους”. Στη διάρκεια του Σεμιναρίου παρακολούθησε μαθήματα προγραμμάτων για ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως DOS, DBASE, WORDPERFECT για WINDOWS.

Το 1992, παρακολούθησε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο σεμινάριο, χρηματοδοτούμενο από την ΕΟΚ, με τίτλο “Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών – Εφαρμογή του ARC/INFO”, όπου και παρέδωσε εργασία με τίτλο “Η γεωλογία της περιοχής Νότια της Καρδίτσας”, η οποία περιελάμβανε ένα γεωλογικό χάρτη με χρήση του ARC/INFO καθώς και επεξηγηματικό κείμενο.

Το 2003, παρακολούθησε δύο σεμινάρια της Marathon Data Systems, με τίτλο “Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ArcView Version 8” και “Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ArcView extensions (Spatial Analyst – 3D Analyst – Image Analyst)”.

Το 2011, παρακολούθησε δύο σεμινάρια του University of Rhode Island’s Geospatial Training Program με τίτλο “Putting Maps on the Web” και “Transitioning from ArcGIS 9x to ArcGIS10”.

To 2011, παρακολούθησε ένα σεμινάρια του Environmental Systems Research Institute (ESRI) στο University of Rhode Island με τίτλο «Increase Productivity with ArcGIS 10».

Το 2012, παρακολούθησε ένα διήμερο θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο της Mentor Hellas Scientific Engineering Software στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Εισαγωγή στο MATLAB και Τεχνικές Προγραμματισμού».

Το 2015, παρακολούθησε το πιστοποιημένο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης – Φωτοερμηνείας και Γεωχωρικών Δεδομένων στη Δημόσια Διοίκηση», του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διάρκειας 35 ωρών (αντιστοιχή με 5 ημέρες επιμόρφωσης) και συμμετείχε επιτυχώς στις εξετάσεις αξιολόγησης – πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.

Το 2016, παρακολούθησε το διαδικτυακό σεμινάριο «Do-it-Yourself Geo Apps” της εταιρίας ESRI.

Το 2016, παρακολούθησε την ημερίδα “Ημερίδα με αντικείμενο τα ανοικτά δεδομένα” για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, διάρκειας 7 ωρών.

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σχολή Θετικών Επιστημών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
Αθήνα 157 84

+30 210 727 4223
vantoniou@geol.uoa.gr

Δρ. Βαρβάρα Αντωνίου

Γεωπεριβάλλον | Φυσικές Καταστροφές | GIS