ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Γεωλογικές – Γεωτεχνικές – Νεοτεκτονικές έρευνες σε αρχαιολογικούς χώρους (1989)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Φορέας ανάθεσης: Υπουργείο Πολιτισμού, Δ/νση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Η. Μαριολάκος

Μελέτη Οφιολιθικού συμπλέγματος Όθρυος με βάση τα αερομαγνητικά δεδομένα (1990)
Φορέας Εκτέλεσης: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Δ/νση Γεωφυσικής
Μαγνητικές διασκοπήσεις για τη μελέτη του οφιολιθικού συμπλέγματος της Β. Πίνδου (1990)
Φορέας Εκτέλεσης: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Δ/νση Γεωφυσικής.

Νεοτεκτονικός Χάρτης της Ελλάδας (φύλλα ΠΥΡΓΟΣ – ΤΡΟΠΑΙΑ), κλίμακα 1:100.000 (1992)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 123σ.
Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχία Ηλείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Μελέτη Κατολισθητικών Φαινομένων Νομού Καρδίτσας (Kαταγραφή, Ταξινόμηση, Αίτια, Επιπτώσεις, Αντιμετώπιση) (1992)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 230σ.
Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχία Καρδίτσας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. Λέκκας

Πρότυπη Έρευνα Σχεδιασμού μικρών Ταμιευτήρων στις περιοχές Λιβαδότοπος (Τσαΐρια, Χάλκωμα) και Κούτρα Κοινότητας Αμπελακίων, Νομού Λαρίσης (1992)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Κοινότητα Αμπελακίων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Οι χρωμιτικές συγκεντρώσεις στα υπερβασικά πετρώματα της Β. Εύβοιας και της Αν. Θεσσαλίας (1992)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Γ.Γ.Ε.Τ. του Υ.Β.Ε.Τ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. ΓΚΑΡΤΖΟΣ

Νεοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας (φύλλα ΡΟΔΟΣ – ΧΑΛΚΗ), κλίμακα 1:100.000 (1993)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 99σ.
Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχία Δωδεκανήσου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Νεοτεκτονικός χάρτης της Ελλάδας (φύλλα ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΒΟΛΙΜΝΑΙ), κλίμακα 1:50.000 (1993)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 116σ.
Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχία Ζακύνθου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα Δήμου Χαλανδρίου (1993)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 28σ.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Χαλανδρίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα Δήμου Μεταμόρφωσης (1993)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 30σ.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Μεταμόρφωσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα Δήμου Αμαρουσίου (1993)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 30σ.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Αμαρουσίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Υδρογεωλογική – Γεωφυσική έρευνα Δήμου Ταύρου (1994)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 88σ.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Ταύρου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Οργάνωση Δήμου Ρόδου (Α΄και Β΄ Φάση) (1994)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, τ. 6
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Ρόδου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Τεκτονική Ανάλυση Ρηγμάτων Σεισμόπληκτης περιοχής Πύργου (1994)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 35σ.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Πύργου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Επιχειρησιακή Οργάνωση Δήμου Χαλανδρίου για την Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (1994)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 232σ.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Χαλανδρίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Μελέτη – Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Νομού Θεσπρωτίας (1994)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 138σ.
Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχία Θεσπρωτίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Υδρογεωλογικές Συνθήκες της Περιοχής Ολύμπου – Κάτω Ολύμπου – Όσσας (ΒΑ Θεσσαλία) (1994)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: ΔΕΒ Λαρίσης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Υδρογεωλογική – Υδροληπτική Έρευνα του Δήμου Αντιρρίου (1995)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 106σ.
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Αντιρρίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Διερεύνηση Σεισμο-Τεκτονικής καταλληλότητας προτεινόμενης περιοχής θεμελίωσης Νομαρχιακού Νοσοκομείου Ηλείας (1995)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 45σ.
Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Ηλείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Επιχειρησιακή Οργάνωση – Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών Κοινότητας Κοσκινού Ρόδου (1995)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 7
Φορέας ανάθεσης: Κοινότητα Κοσκινού
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας (φύλλο «ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ»), κλίμακα 1:100.000 (1996)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 144σ.
Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Κεφαλλονιάς
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Οργάνωση Δήμου Ζακύνθου (1996)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 7
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Ζακύνθου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Οργάνωση Δήμου Κερκυραίων (1996)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 5
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Κερκυραίων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

A multidisciplinary project for urban and emergency planning in seismic regions – The case of Pyrgos city (W. Peloponnese, Greece) (1996)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 113σ.
Φορέας ανάθεσης: ΟΑΣΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας (φύλλο «ΑΙΤΩΛΙΑΣ-ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»), κλίμακα 1:100.000 (1997)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 148σ.
Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Έρευνα του ιγνιμβρίτη ως υλικού στη μαρμαρική τέχνη (1997)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Γ.Γ.Ε.Τ. του Υ.Β.Ε.Τ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Επιχειρησιακή Οργάνωση – Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών Δήμου Ιαλυσού (1998)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 6.
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Ιαλυσού
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Εφαρμοσμένη έρευνα αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων σε περιοχές του Ν Καρδίτσας (1998)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 3
Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Καρδίτσας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Επιχειρησιακή Οργάνωση Δήμου Ασπροπύργου – Διαχείριση Τεχνολογικών και Βιομηχανικών κινδύνων – Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών (1998)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 530σ.
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Ασπροπύργου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Μελέτη – Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινόμενων Νομού Ευβοίας (1998)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 280σ.
Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Ευβοίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Εκπόνηση Νεοτεκτονικού Χάρτη της Ελλάδας (φύλλο «ΓΡΕΒΕΝΑ»), κλίμακα 1:100.000 (1998)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 102σ.
Φορέας ανάθεσης: ΟΑΣΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αντισεισμικός σχεδιασμός και οργάνωση Καρδίτσας – Σοφάδων (1998)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 3
Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Καρδίτσας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Εκπόνηση τελικών μακετών Νεοτεκτονικών Χαρτών της Ελλάδας (φύλλα «ΠΥΡΓΟΣ», «ΤΡΟΠΑΙΑ», «ΝΗΣΟΣ ΡΟΔΟΣ» και «ΝΗΣΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ», κλίμακα 1:100.000 και φύλλα «ΝΗΣΟΣ ΜΗΛΟΣ», κλίμακα 1:50.000) (1998)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 5
Φορέας ανάθεσης: ΟΑΣΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αναλυτική μελέτη σεισμικότητας, σεισμικής επικινδυνότητας και γεωτεχνικών συνθηκών της Λευκάδας με έμφαση στην ευρύτερη περιοχή της πόλης και τη δυτική παραλία (1999)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 5
Φορέας ανάθεσης: Περιφέρεια Ιονίων νήσων – Εταιρία Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας – Εταιρία περιορισμένης ευθύνης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Ανόρυξη ερευνητικών – παραγωγικών γεωτρήσεων και προτάσεις έργων τεχνητού εμπλουτισμού για την κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών του Δήμου Αντιρρίου (1999)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 32σ.
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Αντιρρίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Διαχείριση φυσικών πόρων/Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (1999)
Φορέας Εκτέλεσης: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/ΣΕΠΠΕ Νο39
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Δ. ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ

Ειδική περιβαντολλογική – χωροταξική έρευνα περιοχής Πεταλούδων Ρόδου (2000)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 410σ.
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Πεταλούδων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αντισεισμικός σχεδιασμός και οργάνωση Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας (2000)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 547σ.
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα του μαρμάρου (με δημιουργία βάσεως δεδομένων και χρήση GIS) (2000)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000
Φορέας Ανάθεσης: ΕΛΚΕΔΕ του ΕΟΜΕΧ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Μελέτη αντισεισμικού σχεδιασμού Δήμου Τενέας (2001)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 552σ.
Φορέας ανάθεσης: Δήμος Τενέας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Διερεύνηση αναγκών και προβλημάτων επιχειρήσεων του κλάδου μαρμάρου (2001)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2001
Φορέας Ανάθεσης: ΕΛΚΕΔΕ του ΕΟΜΕΧ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Οργάνωση ΕΛΚΕΔΕ για παροχή υπηρεσιών στον τομέα μαρμάρου (2001)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: ΕΛΚΕΔΕ του ΕΟΜΕΧ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Περιβαλλοντική αναβάθμιση ευρύτερης λατομικής περιοχής Νότιας Καρυστίας (2002)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 760σ.
Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Ευβοίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τεκτονικών και Σεισμικών Δεδομένων Ενεργών Ρηγμάτων (2002)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: ΟΑΣΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Εκπόνηση έρευνας γεωλογικής καταλληλότητας σε περιοχές οικιστικής επέκτασης του Δήμου Λουτρακίου με ιδιαίτερα σεισμοτεκτονικά – γεωδυναμικά χαρακτηριστικά (2003)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 112σ.
Φορέας ανάθεσης: Νομαρχία Ευβοίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Εκπόνηση έρευνας γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα «Πηγαδάκια» Δήμου Βούλας (2003)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 76σ.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Βούλας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Εκπόνηση έρευνας γεωλογικής καταλληλότητας σε περιοχές οικιστικής επέκτασης του Δήμου Καρδίτσας με ιδιαίτερα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά (2003)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 141σ.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Καρδίτσας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αντισεισμικός σχεδιασμός και οργάνωση Δήμου Λινδίων – Φάση Β΄ (2003)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Λίνδου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αντισεισμική προστασία – διαχείριση σεισμικού κινδύνου σε αστικές και ημιαστικές περιοχές του νομού Κορινθίας «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ» (2005)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Φορέας Ανάθεσης: Ε.Ε. – Γ΄ ΚΠΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Γεωμηχανική μελέτη δειγμάτων πετρωμάτων και ιζημάτων (2000-2009)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Γραφείο ΜΑΛΙΟΥ Α.Ε.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Διαχείριση υδατικών πόρων Νομού Ηλείας (2005)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: ΕΛΚΕΔΕ του ΕΟΜΕΧ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Ανακύκλωση των Στείρων Υλικών των Μονάδων Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων (2005)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: ΕΛΚΕΔΕ του ΕΟΜΕΧ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) (2006)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Ειδικό ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης γεωδυναμικών φυσικών κινδύνων – Προτάσεις χωροταξικού σχεδιασμού στις πληγείσες περιοχές του Νομού Ηλείας (2007)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Μελέτη Αποκατάστασης των Πυρόπληκτων Περιοχών Νομού Ηλείας (2007)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: ΥΠ.Α.Τ.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Προστασία και Ανάδειξη Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καΐρου (2007)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007
Φορέας Ανάθεσης: Υπουργείο Εξωτερικών – ΥΔΑΣ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Αντισεισμικός Σχεδιασμός και Οργάνωση Δήμου Ρεθύμνης, Φάση Γ΄ (2007)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Ρεθύμνης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Πρόγραμμα συμπληρωματικής εκπαίδευσης με την χρήση Καινοτόμων Μεθόδων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Εκπαίδευση Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών (2008)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008
Φορέας Ανάθεσης: Εμπορική Τράπεζα
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Καταγραφή υφιστάμενης Κατάστασης και προτάσεις δράσεων και έργων στα χειμαρρικά ρέματα των Δήμων Μελισσίων και Νέας Πεντέλης (2008)
Φορέας Εκτέλεσης: Εργαστήριο Ορυκτολογίας – Γεωλογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Μελισσίων – Δήμος Ν. Πεντέλης
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Γ. ΜΙΓΚΙΡΟΣ

Γεωλογική έρευνα σε περιοχές με ιδιαίτερο γεωδυναμικό καθεστώς στα πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας (2009)
Φορέας Εκτέλεσης: Τομέας Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

New Frontiers in Ocean Exploration 2011 στην ωκεανογραφική αποστολή 5-10 Σεπτεμβρίου 2011 στη Σαντορίνη (καλδέρα Σαντορίνης, Χριστιαννά) και στη Λεκάνη του Κρητικού Πελάγους (2011)
Φορέας Εκτέλεσης: E/V Nautilus
Φορέας Ανάθεσης: Ocean Exploration Trust
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Π. ΝΟΜΙΚΟΥ – Dr. K. CROFF-BELL

ForOpenForests-Conservation of Priority Forests and Forest Openings in «Ethnikos Drymos Oitis» and «Oros Kallidromo» of Sterea Ellada»
Φορέας Εκτέλεσης: Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: LIFE+2011, Ευρωπαϊκή Ένωση
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ενέργειες αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 2016 και της 26ης Αυγούστου στη Νήσο Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών
Φορέας Εκτέλεσης: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Δήμος Χίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ε. ΛΕΚΚΑΣ

Εφαρμοσμένη έρευνα για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου σε σεισμόπληκτες περιοχές της Λέσβου
Φορέας Εκτέλεσης: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φορέας Ανάθεσης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Ν. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Αξιολόγηση και αξιοποίηση του γεωτόπου του ηφαιστείου Μεθάνων
Φορέας Εκτέλεσης: Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Φορέας Ανάθεσης: Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επίκουρη Καθηγήτρια Π. ΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Σχολή Θετικών Επιστημών
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου
Αθήνα 157 84

+30 210 727 4223
vantoniou@geol.uoa.gr

Δρ. Βαρβάρα Αντωνίου

Γεωπεριβάλλον | Φυσικές Καταστροφές | GIS